Publicacions


Algunes publicacions sobre temes d'Internet


La creació del newsgroup soc.culture.catalan; INET'96, Barcelona

Characterizing .cat infancy; IN3/UOC Master's thesis; 2006

Memòria 2006-2010 Fundació puntCAT

Elements for a successful gTLD; Telecommunications Journal of Australia; Vol 63, n. 3, 2013

El reconeixement oficial del .cat; D. de Montserrat, J. Iparraguirre, J.F. Gras; Ed. FOCIR, 2014


Contribuït a algunes d'aquestes reconstruccions 3D del Photosynth.

El meu Slideshare.